Odpady – informace pro podnikatelské subjekty

Vytisknout
Kategorie: Odpady

 

Každý podnikatelský subjekt (právnická osoba, podnikající fyzická osoba) má dle zákona o odpadech i v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje a který sám nezpracuje, povinnost mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou, a to před jeho vznikem.
Každý podnikatelský subjekt je povinen doložit kontrolním orgánům způsob odstranění odpadu, který produkuje.
Se společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o. (dále jen TSMT) lze uzavřít smlouvu na vývoz nádoby s odpadem, příp. smlouvu na odstranění odpadu na sběrovém dvoře v Moravské Třebové. Na takto předaný odpad bude vystaven řádný doklad o odstranění odpadu.
Pro potřeby uzavření smlouvy je nutné nahlásit kromě jiných údajů i IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY (lze zjistit v Živnostenském rejstříku u dané provozovny).

 

Veškeré další informace naleznete zde:

pdf icon - dokument ke stažení

Copyright 2011 Aktuálně:. Vytvořil Tomáš Alexandr
Joomla Templates by Wordpress themes free