Aktuálně:

Pro veřejnost a podnikatele:

Sběrový dvůr Moravská Třebová

   Ukaž na mapě

pondělí 13:00-17:00,  středa  8:00-12:00 a  13:00-17:00
čtvrtek 8:00-14:00, sobota 8:00-14:00 

Sběrový dvůr Boršov

   Ukaž na mapě

1x za 14 dní v sobotu
od 8.00 hod. do 12.00 hod.

     

Každá organizace, která produkuje odpad ze své podnikatelské činnosti je povinna doložit kontrolním orgánům způsob likvidace odpadu. Je možné s námi, jako dodavatelskou organizací, uzavřít roční smlouvu na vývoz popelnic a kontejneru, nebo smlouvu o likvidaci odpadu na sběrovém dvoře.
V případě likvidace odpadů na sběrovém dvoře vám bude vystaven řádný doklad o likvidaci odpadu.

Naše společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o. má zaveden systém jakosti ČSN EN ISO 9001 . 2001 a ČSN EN ISO 14001. 2005, jejichž požadavky jsme nuceni plnit. Jsme rádi, že Vaše společnost je naším stálým a pravidelným zákazníkem na sběrovém dvoře, kde Vám zajišťujeme sběr, výkup a likvidaci některých Vašich odpadů.

Přes sjednané smluvní podmínky se poslední dobou opakují vážné nedostatky při předávání odpadu na sběrovém dvoře. Je to zejména.

  • nedodávání nebo nevyplnění průvodky odpadů.
  • dodávání odpadů, mimo rozsah naší nabídky (viz. seznam přijímaných odpadů)

Doporučujeme poučení zástupců Vaší firmy , kteří přicházejí odpad na sběrový dvůr uložit.

V případě výše uvedených nedostatků, vám nebudeme moci odpad převzít.

Věříme, že se v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, postaráte o zajištění správného postupu při nakládání s odpadem. V opačném případě bychom byli nuceni smlouvu o ukládání odpadu na sběrový dvůr v Moravské Třebové vypovědět.

Zároveň Vás znovu upozorňujeme na zásadní změnu související s příjmem stavebního odpadu s azbestem (č.odp.170605), kdy je nutno tento odpad před vlastním skládkováním ukládat do pytlů. Pytle jsou po dohodě k dispozici na Technických službách cena za kus je 450,-kč. Tento odpad bude přebírán pouze ve středu od 8 do 12 hod.

Sběrový dvůr se nachází na ulici zahradnické.

Sběrový dvůr Moravská Třebová  Sběrový dvůr Moravská Třebová  Sběrový dvůr Moravská Třebová

Mapa:

mapa
Klikněte pro přesměrování na
www.mapy.cz


 

Sběrový dvůr v Boršově

Sběrový dvůr Boršov u Moravské Třebové  Sběrový dvůr Boršov u Moravské Třebové  Sběrový dvůr Boršov u Moravské Třebové

Mapa:

sdb map
Klikněte pro přesměrování na
www.mapy.cz


 

Potřebné dokumenty ke stažení:

url2
klikněte pro přesměrování na stránku s potřebnými dokumenty


 

 

Copyright 2011 Aktuálně:. Vytvořil Tomáš Alexandr
Joomla Templates by Wordpress themes free