Svoz domovního odpadu

Vytisknout

Svoz domovního odpadu  Svoz domovního odpadu  Svoz domovního odpadu  Svoz domovního odpadu

Pravidelný svoz komunálního odpadu probíhá v letošním roce v nezměněných termínech a četnosti svozů popelnice 1 x za 3 týdny.

Stavební odpady:
Podmínky pro přijetí stavebního odpadu na manipulační plochu pro třídění a zpracování stavebního odpadu – Hamperk , Moravská Třebová

Přijetí stavebního odpadu lze pouze po dohodě s pověřeným pracovníkem.

Pro příjem je nutno předložit.

  1. Základní popis odpadu ( zpracován pověřenou osobou, dle vyhlášky 294/05 Sb.).
    V případě nejasností o původu odpadu bude oprávněná osoba požadovat provedení výluhu z odpadu včetně klasifikování výluhové třídy. ( Zabezpečí původce odpadu)
    Oprávněná osoba – je osoba způsobilá k výkonu posouzení odpadu , původce odpadu doloží doklady o oprávnění k činnosti pověřené osoby.
  2. Pro každou z následujících dodávek odpadu z téže stavby doloží stavebník čestné prohlášení původce odpadů (ke stažení ) – čestné prohlášení bude obsahovat – jméno původce odpadu, název odpadu ,katalogové číslo, místo vzniku, tonáž, datum uložení, číslo základního popisu odpadu popř. datum vydání a jméno oprávněné osoby ,která provedla posouzení.

V čestném prohlášení bude uvedeno, že odpad není odpadem nebezpečným a že neobsahuje nebezpečné složky.

Stavební odpad obsahující nebezpečné látky nelze přijmout na manipulační plochu Hamperk.

Cena za uložení 1 tuny stavebního odpadu je 300,- Kč bez DPH

url2
klikněte pro přesměrování na stránku s potřebnými dokumenty 

Copyright 2011 Aktuálně:. Vytvořil Tomáš Alexandr
Joomla Templates by Wordpress themes free